Drawing 'Car Dream'

6 April 2017 | Khamis
2.00 petang - 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Padang Pauh

Tujuan:
Aktiviti ini bertujuan untuk menguji kretiviti tentang mencipta sebuah kereta idaman menggunakan komputer.

Kelebihan:
• Meningkatkan kretiviti masing-masing dalam mencipta sesuatu.
• Memperkenalkan aktiviti berfaedah dan bermanfaat kepada masyarakat.
• Bersama-sama memeriahkan dan memupuk semangat bekerjasama dikalangan kanak-kanak.

Penglibatan:
Pengunjung Program

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama