Bengkel Latihan Mengunakan 3D Printer Di PI1M Padang Pauh

20 - 21 Oktober 2017 | Jumaat - Sabtu
10.30 pagi - 3.30 petang | Pusat Internet 1Malaysia Padang Pauh, Perlis

Tujuan:
Tujuan aktiviti sebegini adalah dapat menarik minat pelajar dan penduduk dalam belajar pelbagai teknik 3D dengan betul.

Kelebihan:
1. Melahirkan pelajar yang mempunyai daya kerativiti.
2. Mewujudkan rasa kasih saying sesama ahli Pusat Internet 1Malaysia.
3. Memberi pendidikan kepada pelajar untuk mencari dan belajar perkara baru di kelas 3D printer.
4. Menjadi hiasan didalam Pi1M dan dapat menimbulkan suasana ceria.
5. Menjalinkan hubungan erat diantara Pi1M dan ahli.

Penglibatan:
Penduduk setempat & Pelajar.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama