Pengenalan Microsoft Words

6 April 2018 | Jumaat
2.00 petang - 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Padang Pauh, Perlis

Tujuan:
Bertujuan untuk mengajar kanak-kanak tentang pengenalan Microsoft Word dan menmberikan pengalaman yang terindah buat mereka.

Kelebihan:
• Memebrikan pendedahan kepada mereka.
• Memperkenalkan aktiviti berfaedah dan bermanfaat kepada masyarakat.
• Minda dapat berfikir dengan lebih kreatif dan berwawasan dalam menulis cerita.

Penglibatan:
Para peserta.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama