Program Klik Dengan Bijak (KDB) di Sekolah Kebangsaan Felda Batu 8

10 Oktober 2018 | Rabu
8.00 pagi - 5.00 petang | Sekolah Kebangsaan Felda Batu 8, Kedah

Tujuan:
Klik Dengan Bijak adalah sebuah program yang membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri (self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.

Kelebihan:
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet.

Penglibatan:
Para pelajar.

Aktiviti Berkaitan:
• Program lain akan diteruskan kerana teknologi yang maju disediakan pihak Digi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama