PROGRAM MALAYSIA ICT VOLUNTEER (MIV)

Aktiviti terkini | 15 Jun 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Padang Besar Selatan

Tujuan :
• Volunteer menyebarkan maklumat tentang myfreeview kepada penduduk sekitar
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet)
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet

Kelebihan Aktiviti :
• Pihak PI mendapat sambutan mengalakkan dari peserta
• Menjalinkan hubungan erat dan mengatur program akan datang dengan pihak luar
• Pi akan dikenali sebagai hub pendidikan ICT di kawasan Santan dan sekitar
• Program lain akan diteruskan kerana teknologi yang maju disediakan pihak Digi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :