PENUTUPAN SEMENTARA PI SEMPENA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) FASA 2 & FASA 3

Aktiviti terkini | 1-28 April 2020

Tempat Aktiviti:
Perintah Kawalan Pergerakan

Tujuan :
• Kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan sehingga 28 April 2020.
• Lanjutan daripada pengisytiharan tersebut, langkah-langkah susulan telah diambil bagi menyelaras dan memperincikan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan.
• Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri telah mengadakan mesyuarat penyelarasan antara agensi kerajaan pada 17 Mac 2020 untuk memperincikan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan agar Perintah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar
• Justeru, diharap komuniti setempat akan menggunakan internet percuma ini dengan sebaik mungkin.

Kelebihan Aktiviti :
• Bagi mencegah dan memutuskan rangkaian virus covid-19

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :