KELAS ICT ATAS TALIAN (POWER POINT)

Aktiviti terkini | 24 Jun 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDi)Padang Pauh

Tujuan :
• Memberi pendedahan tentang kesan buli siber kepada individu
• Memperkemaskan Ilmu ICT
• Mengeratkan hubungan didalam komuniti atas talian

Kelebihan Aktiviti :
• Menjalinkan hubungan erat dan mengatur program akan datang dengan pihak luar.
• Meningkatkan pendapatan masyarakat
• Program lain akan diteruskan kerana teknologi yang maju disediakan pihak Digi dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :