PROGRAM KEMERDEKAAN

Aktiviti terkini |27 Ogos 2019

Tempat Aktiviti:
PPD Kampung Tanjung

Tujuan :
• Mengeratkan hubungan bersama penduduk dan ahli pusat Internet
• Mewujudkan rasa kasih sayang bersama penduduk dan ahli
• Menyemarakkan semangat kemerdekaan
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet

Kelebihan Aktiviti :
• Mendapat sambutan mengalakkan dari penduduk.
• Menjalinkan hubungan erat dan mengatur program akan datang dengan pihak luar.
• Pi akan dikenali sebagai hub pendidikan ICT di kawasan Santan dan sekitar.
• Program lain akan diteruskan kerana teknologi yang maju disediakan pihak Digi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :