PROGRAM KLIK DENGAN BIJAK (KDB) DI SK SANTAN

Aktiviti terkini |14 Februari 2020

Tempat Aktiviti:
Sk Santanh

Tujuan :
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet)
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet

Kelebihan Aktiviti :
• Pihak PI mendapat sambutan mengalakkan dari peserta.
• Menjalinkan hubungan erat dan mengatur program akan datang dengan pihak luar.
• Pi akan dikenali sebagai hub pendidikan ICT di kawasan Santan dan sekitar
• Program lain akan diteruskan kerana teknologi yang maju disediakan pihak Digi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :